Tag Archives: Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli

Orhun’dan Gelip Orhun’a Giden Bir Bilgin

Türk Sanat Tarihçiliğinin Türkiye’deki kurucusu, Orhun Yazıtlarını araştırmak için Türkistan’a giden ilk Türk sanat tarihçisi, değerli bilim ve fikir adamı Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli’yi 13 Temmuz 2017’de kaybettik. Türk sanatının kaynakları, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar; Orhun Yazıtlarının sanatsal özellikleri konularında önemli eserleri bulunan, İran-Azerbaycan Türklüğüyle de yakından ilgilenen Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli

Devamı