Tag Archives: II. Karabağ Savaşı

Güney Azerbaycanlı Aktivistlerin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e Karabağ Savaşı ile İlgili Açık Mektubu

Cənab Prezident! Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi və bu işğalın günümüzə qədər davam etməsi, hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Güney Azərbaycan Türklərini də dərindən üzməkdədir.Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri nəticəsində ikiyə bölünən vətənimizin yaraları tam sarılmamışkən, torpaqlarımızın gözlərimizin önündə parçalanması, məsum insanlarımızın acımasız şəkildə öldürülməsi,

Devamı