Tag Archives: Huzistan

El-Ahvaz Bölgesi ve İran’ın Arap Etno-Milliyetçiliği Sorunu- Babek Şahit

İran’ın güneybatısını kapsayan ve gayriresmî siyasal literatürde El-Ahvaz bölgesi olarak anılan Huzistan Eyaleti ve çevresi İran’ın millî güvenliği açısından farklı yönlerden önem arz etmektedir. İran’ın ekonomik istikrarı bu bölgenin bulunduğu coğrafyanın ekonomik zenginliğine bağlıyken etnik yapısından kaynaklanan ve siyasallaşma eğiliminde olan etno-milliyetçi duygu, eğilim ve hareketler ülkenin siyasal ve toplumsal

Devamı