TYB Ankara Şube’de Azerbaycan Edebiyatı Konuşuldu

TYB Ankara Şubesi tarafından 7 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen ‘Türk Dünyası Edebiyat’  programında ‘Azerbaycan Edebiyatı’nın dünü, bugünü ve yarını enine-boyuna tartışıldı. Konuşmacılar, Azerbaycan edebiyatının fikri gelişmelerde önemli rol oynadığını ve sömürge dönemlerinde asimilasyon çalışmalarına karşı büyük bir direnç oluşturduğunu dile getirdiler.

Dr. Şemsettin Küzeci’nin yöneticiliğini yaptığı programda TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay açış konuşması yaptı.  Gönül coğrafyamızın kültürüne, edebiyatına, sanatına büyük bir ehemmiyet verdiklerini belirten yazar-şair Mehmet Sait Uluçay,  ayda bir düzenli olarak Türk Dünyası’ndan bir ülkenin edebiyatını bütün boyutlarıyla konuştuklarını ifade etti.  2023 yılının TYB’nin 45 inci, TYB Ankara Şubesi’nin 15. yılı olduğunu hatırlatan Uluçay,  “Bu yıl çok kapsamlı kültür, edebiyat ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz.  Vefa Günleri programları yapacağız” dedi.

Fikriyatın gelişmesinde edebiyatın rolü üzerinde duran Dr. Barış Cavid, “ Milli kimliğin oluşumunda edebiyat çok etkili. Çocuklarımıza ilkokul, ortaokul ve lisede mutlaka edebiyat okutmalıyız, öğretmeliyiz” dedi. Arapça, Farsça ve Rusça kelimelerin Azerbaycan edebiyatını etkilediğini vurgulayan Dr. Cavid,    “Ancak Azerbaycan edebiyatındaki Arapça, Farsça ve Rusça kelimeleri başarılı bir şekilde millileştirdik” şeklinde konuştu.  Divan edebiyatının derin bir felsefesi olduğunun altını çizen Dr. Cavid, Divan edebiyatı şairlerinin Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere en az üç dil bildiğini, bunun da edebiyata büyük bir zenginlik kattığını ifade etti.

Dr. Derya Akdemir ise, edebiyatın kimlik bütünlüğü ve kimlik aktarımı üzerinde durdu. Azerbaycan edebiyatındaki motiflerin bağımsızlık öncesi ve bağımsızlık sonrası farklılık gösterdiğini söyleyen Akdemir, post modern edebiyat döneminde edebiyatta  yeni edebiyat akımlarının ortaya  çıktığını kaydetti.

TEBAREN Uzmanı Dr. Babek Şahid, İran’da(Güney Azerbaycan) Türk edebiyatının hızla geliştiğini, çok sayıda Türkçe dergiler, kitaplar yayınlandığını belirterek, “İran’da Türk edebiyatı çok güçlü. Türk dünyası edebiyatı ile de entegre olma yolunda ciddi gelişmeler var.  Uluslararası alanda da kendini göstermeye başladı. Uluslararası ödüller alan edebiyatçıların sayısı her geçen gün artıyor.” yorumunda bulundu.

Zeynep Nahcıvanlı ise, Azerbaycan edebiyatının bin 500 yıllık geçmişe dayandığını, köklü bir tarihinin olduğunu söyledi ve  ‘Mehabet’  isimli gazelini ve ‘Yavaş yavaş’ başlıklı şiirini okudu.

Av.  Arzuman Azaflı, aşık geleneğinin tüm Türk dünyasında yaygın bir sanat olduğunu belirterek, aşıklık geleneğinde sazın kutsal kabul edildiğini belirterek, “Bunun için saz ayakta çalınır. Eğer saz çalınmıyorsa yastadır” ifadelerini kullandı. Av.  Arzuman Azaflı, kaynak kişisi akrabası Mikayili Azaflı olan Koca Kartal türküsünün hikayesini anlattı ve şiiri icra etti. Programda genç sanatçı Afaq XakaniQızı, ‘Ayrılık’ ve ‘Koca Kartal’ türkülerini ayakta çaldığı sazı eşliğinde söyledi.

Programda TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay, Başkan Yardımcısı Şahin Ali Şen, Şube Sekreteri Kezban Eldemir Gültepe, Yönetim kurulu Üyeleri Hamit Gök ve   Dr. Şemsettin Küzeci konuklara katılımları ve katkılarından dolayı katılım belgesi ve TYB yayınlarından takdim ettiler.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bakınız: Haber: Şahin Ali Şen; TYB Ankara Şube’de Azerbaycan Edebiyatı konuşuldu

İlginizi Çekebilir

Dr. Rıza Heyet’ten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e Teşekkür Mektubu

TEBAREN Başkanı ve Varlıq dergisinin baş editörü Dr. M. Rıza Heyet’in Bakü ve Karabağ ziyareti