Tag Archives: Teosofi Cemiyeti

Teosofi Cemiyeti ve Fars Milliyetçiliğinin Ortaya Çıkışı- Ata Şahit

Son yüz senede Doğu Dünyası’nın en etkili ezoterik topluluğu olan Teosofi Cemiyeti, Doğu insanının evren anlayışını önemli ölçüde etkileyen merkezlerden biri olmuştur. Bu cemiyetin etki alanı Uzak Doğu’dan Ak Deniz kıyılarına kadar uzanırken bu coğrafyada yaşayan bütün din, mezhep ve inanç sistemleri üzerinde çeşitli siyasal, sosyal ve kültürel etkileri olmuştur.

Devamı