Tag Archives: Beluçiler

İran’ın Millî Güvenliği ve Sünni Beluçlar- Babek Şahit

İran’ın güneydoğusunda yaşamakta olan Beluç etniğinin sosyo-kültürel yapısı ve kolektif siyasal eğilimleri bölgesel istikrar açısından önem taşırken bu bölgenin kendine özgü jeo-stratejik ve jeopolitik özellikleri İran’ın millî güvenliği açısından kendine özgü nitelikler ve önemlilikler taşımaktadır. Nitekim İran’ın güvenlik zihniyeti Beluç etniğinin yoğun olarak yaşadığı Sistan ve Beluçistan eyaletini İran’ın krize

Devamı